Regulamin bezpłatnego dostępu online do filmu „Kraina Oświeconych” w dn. 20-26.11.2020 r.

§1

Postanowienia ogólne

  1. Against Gravity Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 26C / 12, 02-703 Warszawa, (dalej zwana: „Organizatorem”), udostępnia nieodpłatnie E-bilety (dalej zwane „E-biletami”) umożliwiające dostęp do usługi odtworzenia filmu „Kraina Oświeconych” w serwisie Mdag.pl (dalej zwaną „Usługą”).
  2. Pokaz towarzyszy wydarzeniu organizowanemu przez Ambasadę Belgii w Warszawie z okazji 20. rocznicy Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie udziału dzieci w konfliktach zbrojnych.
  3. Pobranie E-biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
  4. Pobranie E-biletu jest możliwe tylko dla zalogowanych Użytkowników/Użytkowniczek. Użytkownik/Użytkowniczka może zalogować się w podstronie Mój festiwal: https://mdag.pl/17/pl/ogladaj-online/my-festival
  5. E-bilet umożliwia obejrzenie filmu przez 24 godziny od jego pobrania. Użytkownik/Użytkowniczka, który/która pobrał/pobrała E-bilet, będzie mieć 4 godziny na obejrzenie filmu od momentu potwierdzenia komendy „Odtwórz” na pop-upie na karcie filmu lub klikając „Oglądaj” i „Odtwórz” przypisane do filmu w sekcji Mój festiwal.
  6. Pula bezpłatnych E-biletów jest ograniczona.
  7. Okres darmowego okresu dostępu po 6 godzin dziennie obowiązuje w dn. 20-21.11.2020 r. w godz. 18:00-24:00. Okres darmowego okresu dostępu przez 24h obowiązuje w dn. 24-26.11.2020 r. od godz. 24:00 dn. 24.11.2020 r. do godz. 23:59 dn. 26.11.2020 r.
  8. Korzystanie z bezpłatnych E-biletów będzie możliwe w serwisie Mdag.pl nie później niż do 26 listopada 2020 r. Po wykorzystaniu określonej puli E-biletów dostęp do filmu nie będzie możliwy.

§ 2

Postanowienia szczegółowe:

2.1. E-bilety

2.1.1. Pobranie bezpłatnego E-biletu za pośrednictwem serwisu Mdag.pl wymaga spełnienia następujących warunków:

2.1.1.1. Założenia konta i zalogowania się do konta Mój festiwal: https://mdag.pl/17/pl/ogladaj-online/my-festival

2.1.1.2. Film „Kraina Oświeconych” jest dostępny na stronie: https://mdag.pl/17/pl/ogladaj-online/movie-vod/kraina-oswieconych

2.2. Pobrany E-bilet uprawnia Użytkownika/Użytkowniczkę do obejrzenia filmu „Kraina Oświeconych” online w serwisie Mdag.pl przez 24 godziny od momentu jego pobrania. Użytkownik/Użytkowniczka, który/która pobrał/pobrała E-bilet, będzie mieć 4 godziny na obejrzenie filmu od momentu potwierdzenia komendy „Odtwórz” na pop-upie na karcie filmu lub klikając „Oglądaj” i „Odtwórz” przypisane do filmu na podstronie Mój festiwal: https://mdag.pl/17/pl/ogladaj-online/my-festival

2.3. Dostęp do filmu online

2.3.1. Dostęp do filmu odbywa się za pomocą serwisu Mdag.pl

2.3.2. Dostęp do filmu w serwisie Mdag.pl jest możliwy jedynie na terytorium Polski. Użytkownik/Użytkowniczka musi posiadać polski adres IP. Użytkownik/Użytkowniczka jest zobowiązany/zobowiązana nie korzystać i nie podejmować prób korzystania z serwisu Mdag.pl poza terytorium Polski. 

2.3.3. Korzystanie przez Użytkownika/Użytkowniczkę z treści udostępnionych w serwisie Mdag.pl może odbywać się tylko na jednym urządzeniu jednocześnie.

2.3.4. Korzystanie z serwisu Mdag.pl wymaga posiadania urządzenia spełniającego następujące parametry techniczne i posiadającego dostęp do Internetu o parametrach minimalnych określonych poniżej:

2.3.4.1. Współpracujące przeglądarki internetowe: Chrome, Safari od wersji 13, Firefox, Microsoft Edge;

2.3.4.2. Filmy odtwarzane są w jakości HD przystosowanej do prędkości łącza w trakcie streamingu, najwyższa jakość: 1080p, najniższa jakość: 540p.

2.3.4.3. Wymagane minimalne łącze to 2 Mbps, ale Dostawca zaleca korzystanie z łącza powyżej 10 Mbps.

2.3.4.4. Użytkownik/Użytkowniczka może wyświetlić film za pomocą urządzeń Chromecast.

2.3.5. Jakość usługi udostępnienia filmu może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, za pośrednictwem którego Użytkownik/Użytkowniczka ma dostęp do filmu.

2.3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub zakłócony dostęp do filmu spowodowany okolicznościami, na które Organizator nie posiada wpływu, lub problemami technicznymi bądź ograniczeniami technicznymi związanymi z połączeniem internetowym wykorzystywanym przez Użytkownika/Użytkowniczkę, lub urządzeniem wykorzystywanym przez Użytkownika/Użytkowniczkę.

2.3.7. Film odtwarzany w serwisie Mdag.pl Użytkownik/Użytkowniczka może wstrzymywać oraz przewijać. 

2.3.8. Użytkownik/Użytkowniczka podczas odtwarzania filmu ma możliwość wyboru pomiędzy napisami polskimi lub angielskimi.

2.3.9. Treści udostępniane w serwisie Mdag.pl są chronione prawami autorskimi, dysponowanymi przez Organizatora bądź inny podmiot, od którego Organizator uzyskał wymaganą prawem licencję. Nie jest dopuszczalne pobieranie, przesyłanie, kopiowanie, reprodukowanie, transmitowanie, publikowanie, modyfikowanie, wypożyczanie, dzierżawa, sprzedaż, dystrybucja ani tworzenie dzieł pochodnych którejkolwiek z treści udostępnianych w serwisie Mdag.pl, ani żadne inne korzystanie wykraczające poza Regulamin oraz przypadki dozwolonego użytku określone prawem.

2.3.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie połączenia internetowego wykorzystywanego przez Użytkownika/Użytkowniczkę ani urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika/Użytkowniczkę.

2.4. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu/kupującej w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta/konsumentki przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Tym samym odstąpienie od umowy nie przysługuje kupującemu/kupującej w przypadku zakupu usługi.

2.5. Reklamacje

2.5.1. Reklamacje dotyczące dostępu do usług, funkcjonowania serwisu oraz samych usług wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: kontakt@againstgravity.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Użytkownika/Użytkowniczki oraz opis przyczyny reklamacji.

2.5.2. Organizator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika/Użytkowniczkę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Organizator powiadomi Użytkownika/Użytkowniczkę o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika/Użytkowniczkę w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 3

Ochrona danych osobowych

3.1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkownika/Użytkowniczki jest Against Gravity Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 26C / 12, 02-703 Warszawa.

3.2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.

3.3. Dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji umowy i do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z jej realizacją.

3.4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, ich przenoszenia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

3.5. Dostawca stosuje mechanizm tzw. cookies, tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych Użytkownikach/Użytkowniczkach i stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych Użytkownika/Użytkowniczki oraz statusu jego/jej zalogowania i agregowania danych statystycznych o ruchu Użytkowników/Użytkowniczek. Tworzenie statystyk pomaga zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy/Użytkowniczki serwisu korzystają ze strony internetowej Dostawcy, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

§ 4

Postanowienia końcowe

4.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia udostępniania E-biletów w każdej chwili bez podania przyczyn.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4.4. Niniejszy regulamin został sporządzony w wersji językowej polskiej i angielskiej. Rozstrzygającą wersją regulaminu jest jego wersja polska.

4.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 
Doc shop
Kup nasze filmy na DVD
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej w: Polityce prywatności

OK