Śledztwo w domu spokojnej starości (z audiodeskrypcją)
The Mole Agent (with audiodescription)
Tańcząca z rekinami (z audiodeskrypcją)
Playing with Sharks (with audio description)
Najpiękniejszy chłopiec na świecie (z audiodeskrypcją)
The Most Beautiful Boy in the World (with audio description)
Ściana cieni (z audiodeskrypcją)
The Wall of Shadows (with audio description)