Paryskie kaligramy
Paris Calligrammes
W dolinie Addis Abeby
Rift Finfinnee
Muranów
Muranów
Czarny Jezus
A Black Jesus
W drodze do Samarkandy
Pozzis, Samarkand
Ciężkie skrzydła
Dirty Feathers
Genderacja
Genderation
Wakacje w Czarnobylu
Stalking Chernobyl - Exploration After Apocalypse
Przeżywając śmierć
Dealing With Death
Gangi Zinderu
Zinder
Cząstki Wenecji
Molecules
Stambuł bez smyczy
Stray
Rzymska aureola
Sacro GRA