Pieśni opresji
Songs of Repression
Tysiące małych ran
A Thousand Cuts
Zostało nam słońce
Nothing but the Sun
Czarny Jezus
A Black Jesus
Sabaya
Sabaya
Odwaga
Courage
Bukolika
Bucolic
Skąd przybywamy
Who We Were
Stambuł bez smyczy
Stray
7-My Sierpnia + Ostatnie pokolenie
7th of August + The Last Generation
Ucieczka na srebrny glob
Escape to the Silver Globe