Spotkanie: Fotografie (z) podróży


sobota, 29 maja | 15:00 | Kino Muranów, sala Gerard

Spotkanie: Fotografie (z) podróży

po filmach NARTY W BARILOCHE (SKI), reż. Manque La Banca, MICZIKA NIE BOI SIĘ AEROPLANÓW (MICZIKA IS NOT AFRAID OF AIRPLANES), reż. Anna Baumgart i DZIENNIK PODRÓŻY (JOURNEY DIARY), reż. Anna Baumgart

W języku polskim

Partner: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

W swoich najnowszych projektach filmowych Anna Baumgart podejmuje temat podróży, również tej niemożliwej. W pracy „Miczika nie boi się aeroplanów” artystka bada, na ile historia Micziki, eweńskiej przewodniczki i Marii Antoniny Czaplickiej – polskiej antropolożki, mimo że wydarzyła się na początku XX wieku, jest uniwersalną historią o tworzeniu opisów świata. Inspiracją dla pracy „Dziennik podróży” jest postać Mieczysławy Nogajewskiej, która przed II wojną światową prowadziła najbardziej znany zakład fotograficzny w Gdyni „Foto-Elite”. W "Dzienniku podróży" wykorzystane zostały zapiski podróżniczek, wybrane i opracowane przez prof. dr hab. Małgorzatę Radkiewicz, która porozmawia z Anną Baumgart na temat zapisu doświadczeń związanych z podróżowaniem w kadrach fotograficznych i filmowych. Rozmowie będzie towarzyszył pokaz zdjęć.

prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz – filmoznawczyni, pracowniczka UJ, zajmuje się problematyką tożsamości kulturowej we współczesnym kinie i w sztukach wizualnych. Prowadzi badania nad twórczością kobiet w kinie, fotografii i sztuce.

Anna Baumgart – artystka postkonceptualna, reżyserka i scenografka. Doktora sztuki. Wielokrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej prace filmowe, performatywne i rzeźbiarskie były prezentowane na wielu światowych i polskich wystawach oraz na festiwalach sztuki wideo i dokumentu.